Lemelerveld Werkt!      voor iedereen die mee wil doen

 

Over ons

Lemelerveld is een krachtig dorp met een sterke sociale cohesie. Er heerst een sfeer van “Kom maar met de WMO en Participatiewet, dat lossen we hier in het dorp zelf op.” Vanuit deze grondhouding hebben de besturen van maatschappelijke instellingen in Lemelerveld de ambitie uitgesproken om tegen lagere kosten betere producten voor zorg en welzijn te ontwikkelen. Op gebied van de WMO zijn er al stappen gezet.  Voor uitvoering van de Participatiewet is door St. Kulturhus de Mozaïek het initiatief Lemelerveld Werkt! ontwikkeld.

 

In Lemelerveld leeft de ambitie om ‘iedereen mee te laten doen’.  Dat geldt ook voor mensen die om de één of andere reden geen werk hebben en daartoe wel in staat zijn of worden geacht. Ook wordt er binnen Lemelerveld Werkt! preventief gewerkt om te voorkomen dat mensen zonder werk in de bijstand belanden.

 

Iedereen die mee wil doen en (betaald) werk zoekt kan terecht bij Lemelerveld Werkt. Vanuit het Lemelerveldse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden passende banen in de buurt gezocht en gevonden.  Door slim en efficiënt vraag en aanbod bij elkaar te brengen wordt ervoor gezorgd dat werkzoekenden op de arbeidsmarkt instromen en toekomstperspectief krijgen. Door samenwerking met de Stichting Dalfsen Werkt worden krachten gebundeld en een optimale, persoonlijke begeleiding geboden.