Lemelerveld Werkt!      voor iedereen die mee wil doen

 

Lemelerveld Werkt!

Nieuws rondom Lemelerveld Werkt. 

De afgelopen jaren werd het project Lemelerveld Werkt mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd vanuit het Kulturhus de Mozaïek. Ondanks grote belangstelling en vele mooie resultaten bleek het project niet zelfvoorzienend te zijn. Na meerdere overleggen met de gemeente en Welzijn Lemelerveld is besloten om de methodiek en ondersteuning onder te brengen bij de nieuwe welzijnsorganisatie SAAM Welzijn. Contactpersoon wordt Marlies Overmars, te bereiken op 0529-482121 of 06-21977272. 

Vanuit de gemeente wordt de methodiek omarmd en ziet men meerwaarde om het in de hele gemeente uit te rollen. De afgelopen tijd is hard gewerkt om de welzijnsmedewerkers de werkwijze en methodiek uit te leggen en lopende zaken over te dragen.

Wat verandert er concreet voor u als werkzoekende?   Niets !!

U kunt nog steeds ondersteuning krijgen bij het zoeken naar werk en alle daarbij horende activiteiten zoals, het opstellen van brieven, C.V.’s of overige problemen waar u tegenaan loopt. 

Wat verandert er wel  De contacten met bedrijven en ondersteuning aan personen met een uitkering wordt uitgevoerd door de medewerkers van de gemeente Dalfsen. 

 

Iedereen die mee wil doen en (betaald) werk zoekt kan terecht bij Lemelerveld Werkt. Vanuit het Lemelerveldse bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden passende banen gezocht en gevonden.